Nova paradigma v regeneraciji kosti brez membrane


18.03.2020

 

EthOss® je rezultat dolgoletnih kliničnih izkušenj z vodeno regeneracijo kosti na dento-alveolarnem področju.  

Je sintetičen, biokompatibilen, osteoinduktiven, resorbabilen material za regeneracijo kosti, v obliki paste iz Beta-trikalciumfosfat granulata (β-TCP) in kalcijevega sulfata.

Bifazni kalcijevi fosfati so najbolj preizkušeni in klinično dokazani biomateriali. Skupaj gradijo celoten proces resorpcije in oblikovanja kosti, s čemer se zmanjša možnost praznih prostorov in vlaknasto vraščanje vezivnega tkiva.

Ethoss, bogat s fosfatnimi in kalcijevimi ioni, ustvarja idealno okolje za ponovno rast kosti. Kalcijev sulfat v njem deluje kot naravna ovira pred vraščanje vezivnega tkiva v predelu kostnega nadomestka in odpravlja potrebo po dodatni kolagenski membrani.

Mikro in makro porožnost materiala dovoljuje hitro predelavo v novo kostnino. Biopsije kažejo, da se Ethoss  v 12 tednih integrira v 50% novo kost.

KOSTNO VODENENA REGENERACIJA S  SINTETIČNO USTVARJENIM KOSTNIM NADOMESTKOM BREZ UPORABE KOLAGENSKE MEMBRANE

Kako deluje Ethoss?

Kostno vodena regeneracija je kirurška metoda, s katero povečamo čeljustnično kost v primeru njene atrofije pred ali med vstavitvijo zobnega vsadka. Tehnika sicer zahteva uporabo membrane, ki preprečuje vraščanje vezivnega tkiva v predelu kostnega nadomestka, ter omogoči naselitev osteogenih celic, ki tvorijo kost.

V primeru nadomestne kosti Ethoss je membrana »integrirana« v material za kostno regeneracijo in je zato uporaba le te nepotrebna.

Kako poteka rokovanje z Ethosom?

Dvignite sluznico v predelu, kjer načrtujete vstavitev zobnega vsadka. Odstranite  vsa  vlakna  vezivnega tkiva v območju implantacije in dograditve kosti. To zagotavlja, da je EthOss® v neposrednem stiku z zdravo kostjo in hkrati predpogoj za uspešno dograditev . Priporočamo uporabo EthOss® degranulacijskih svedrov. Vstavite implantata z ustrezno primarno stabilnostjo, oz. pripravite ležišče za kasnejšo odloženo implantacijo. V primeru odložene implantacije je čas kostne regeneracije približno 12 tednov.

Pred kostnim dograjevanjem pustite da se krvavitev umiri.

Granulat EthOss® zmešamo s fiziološko raztopino v brizgi. Brizga s pasto je pripravljena za takojšnjo uporabo in omogoča hitro in natančno aplikacijo granulata na defektno mesto. Po nanosu  na mesto kirurškega posega, postane EthOss® trden in tvori visoko stabilno ogrodje.

Granulat lahko uporabimo tudi za regeneracijo večjih kostnih defektov brez primešanja avtologne kosti.

https://www.youtube.com/watch?v=gh3tlOeugSM

Vabljeni k ogledu EthOss webinarjev: https://ethoss.dental/webinars/